Magyar Vegán Egyesület – MAVEG


Évekkel ezelőtt megfogant az ötlet, hogy létrejöjjön egy, a magyar vegánokat összefogó és azok érdekeit képviselő egyesület, ami 2017 nyarára realizálódott.

Az új egyesület egyik legfontosabb célja, hogy egyesítse a magyar vegán mozgalmat, és ellássa a Magyarországon vegán életmódot folytatók érdekképviseletét, elősegítve ezzel az állathasználat felszámolásának ügyét társadalmi megmozdulások és jogi képviselet formájában.

Úgy gondoljuk, hogy mára vagyunk akkora társadalmi szegmens, hogy hatékonyan érvényesíteni tudjuk az érdekeinket az élet bármely terén, és nyomást tudjunk gyakorolni a mindennapokban előforduló, a vegánokat érintő diszkriminációkkal szemben.

Ugyanígy feladatunknak érezzük az állatok ellen elkövetett atrocitások elleni fellépést nyílt levelek és hivatalos állásfoglalások formájában, továbbá a vegán szemlélet terjesztését utcai megmozdulások, állatjogi előadások és konferenciák, továbbá workshopok formájában.

Az Egyesület első és egyben alapító ülése 2017. július 29-én, szombaton volt, Budapest belvárosában. Az ülésen az alapító tagok lefektették az újonnan létesülő szervezet alap szabályait a tagsággal és a működéssel kapcsolatban, valamint megválasztották az elnökségi tagokat. Beszámolók:

Munkacsoportjaink:

A Magyar Vegán Egyesület mint érdekvédelmi és jogvédelmi egyesület, már évekkel ezelőtt megfogant és végül 2017 nyarára realizálódott. Az alapító tagok három munkacsoport felállításában állapodtak meg: egy jogi, egy kommunikációs és egy “outreach” csoport.

Érdekvédelmi munkacsoport

A jogi munkacsoport három célt tűzött ki maga elé.

Az egyik az egyesület állatvédelmi munkájának segítése, a hatályos jogszabályokban rejlő lehetőségek alapján.

A második a már vegán életmódot követő emberek érdekvédelmének ellátása a hatóságok, bíróságok előtt, illetve az ezzel kapcsolatos tanácsadás. Rengeteg visszaélésről hallunk a munkaviszonyban, a munkahelyi- és gyermekétkeztetésben és más területeken. Természetesen egyesületünk a vegán aktivisták jogi érdekeinek védelmét is el kívánja látni.

Harmadik célunk az állatok, illetve a vegánok érdekében egy kedvezőbb jogszabályi környezet elérése, ennek kapcsán ombudsmani eljárásokat kívánunk kezdeményezni, illetve szándékunk lobbizni a jogszabályok kedvezőbbé tétele érdekében.

Outreach munkacsoport

Az Outreach csoport két célt tűzött ki maga elé.

Az egyik a már vegán életmódot követő emberek összefogása, segítése, az ő segítségükkel megvalósuló aktivizmus, a másik pedig a még nem vegán életmódot folytató emberek elérése.

A vegánokat szeretnénk olyan hasznos információkkal segíteni, mint például: hogyan válaszolj a vegánság iránt érdeklődők által gyakran feltett kérdésekre, hogyan szervezz helyi közösséget, utcai vetítést, infóasztalt, stb. Szándékunk egy olyan magyar vegán társadalmat egybefogni, ahova jó tartozni és szeretnénk nekik programokat szervezni, például állatjogi és aktivizmussal kapcsolatos előadásokat.

A nem vegán társaink elérése érdekében filmvetítések, VR (virtuális valóság) vetítések szervezésén, szórólapok terjesztésén fogunk dolgozni. Terveink között szerepel iskolákon, egyetemeken, fesztiválokon és klasszikus utcai beszélgetések keretében elérni az érdeklődőket. Fontosnak tartjuk, hogy elterjedjen a köztudatban, hogy a vegánság központjában nem az étrend, hanem az állatok vannak.

Kommunikációs munkacsoport

A kommunikációs csoport feladata két fő részből áll, az egyik a vegánok, illetve tagok felé történő kommunikáció, a másik a kifelé menő kommunikáció, tehát állásfoglalások, petíciók, nyílt levelek megfogalmazása, sajtómegjelenés biztosítása, felhívások, cikkek írása.

Feladatunknak tekintjük továbbá a mindennapi kapcsolattartást a vegán és nem vegán közösség tagjaival a különféle internetes felületeken is.

Fontosnak tartjuk, hogy az egyesület egy hiteles, a vegánokat összetartó, illetve a nem vegánok felé korrekt kommunikációs csatorna lehessen.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy bármilyen módon szívesen részt vennének a munkacsoport feladataiban.

Közétkeztetési munkacsoport

A közétkeztetési munkacsoport célul tűzte ki, hogy országszerte elérhető legyen a közétkeztetésben (elsősorban az óvodák, iskolák menüjében, később kórházakban) a növényi alapú opció. Ennek érdekében párbeszédet kezdeményezünk dietetikai, orvosi, közétkeztetési szervezetekkel. Segítjük őket információkkal, étrend kidolgozásával, továbbképzéssel. A szülőket is segítjük a vegán életmód családon belüli megvalósításában.

A közétkeztetési munkacsoport az érdekvédelmi munkacsoporttal szoros együttműködésben dolgozik.

Egy tál zöldség (vonalas, sematikus rajz)